Đồng hồ đeo tay thụy sĩ hiệu rotary

Đồng hồ đeo tay thụy sĩ hiệu rotary

* Đồng hồ Thụy Sĩ hiệu ROTARY vỏ vàng hồng 9K dáng vuông độc đáo khá nặng vàng. Mặt số nổi với số học trò ở các vị trí 3,6,9,12 ánh vàng tuyệt đẹp ko tỳ vết. Núm zin bọc vàng không lô gô. Dây da ngoại. Máy Swiss Rotary 17 jewels có lô gô đại bàng chạy chuẩn giờ và giữ giờ tốt. Size lớn 31,5 tương đương size 34 dáng tròn không tính núm.

* Đồng hồ Thụy Sĩ hiệu ROTARY vỏ vàng hồng 9K dáng tròn với mặt số nổi và số học trò ở các vị trí 3,6,9,12 ánh vàng rất đẹp. Núm zin bọc vàng không lô gô. Dây da ngoại. Máy Swiss Rotary 21 jewels có lô gô đại bàng chạy chuẩn giờ và giữ giờ tốt. Size lớn 33,8 không tính núm.