Tag Archives: đam mê

Người say mê đồng hồ cổ đất Hà thành

Say mê đồng hồ từ khi còn bé, qua 20 năm, anh Nguyễn Trung Dũng đã có hàng trăm chiếc đồng hổ cổ trong bộ sưu tập của