Tag Archives: nhà sưu tầm

‘Vua’ đồng hồ cổ

'Vua' đồng hồ cổ

Trong giới sưu tập đồng hồ cổ ở tỉnh Hưng Yên và ngay cả miền Bắc, cái tên Trịnh Thủy không còn xa lạ. Những lúc cao điểm,